Coşul tău este gol!
Salut, îți poți crea un cont nou sau te poți autentifica.

GDPR si Politica de confidentialitate

Subscrisa DEMOS INTERMED SRL cu sediul în București, Sector 3, strada Baba Novac nr 18, bl 24B, ap 98, identificată prin nr. Reg.Com J40/16486/2005, CUI RO17998151 reprezentată de Dl. ZAMBITCHI IURIE, în calitate de Administrator, prin prezența vă informăm următoarele:

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date. Scopul principal al acestuia este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale şi crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Regulamentul stabileşte normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la liberă circulație a datelor cu caracter personal.

Datele personale pe care le prelucrează societatea DEMOS INTERMED SRL sunt datele de identificare, ce decurg ca urmare a încheierii, modificãrii sau încetarii relațiilor de naturã comercialã precum şi dacă e cazul de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse publice atunci când deveniți clientul nostru.

Datele personale ale clienţilor (numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax) sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale şi după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusã de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, cu privire la dispoziţiile privind arhivarea.

Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu relaţia contractuală în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, operatori, terţi sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de urmãtoarele drepturi adiţionale:

 

Aceste drepturi pot fi exercitate, din data de 25 mai 2018, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru social din București, Sector 3, Șoseaua Dudești-Pantelimon nr 42, bl. T2, parter sau la adresa office@demos.ro.

În plus, a fost numit un Ofiţer pentru Protecţia Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menţionate.

Subscrisa societate a efectuat demersurile necesare pentru ca dispoziţiile Regulamentului European 2016/679 să fie respectate şi ca datele personale ale clienţiilor, să fie păstrate în condiţii de legalitate, interes legitim şi siguranţă şi securizate corespunzãtor.

Back to Top